04/19/2020
ارور های فلش تولز و راه کار برطرف کردن آن ها

ارور های فلش تولز و راه کار برطرف کردن آن ها

  ارور ۱۰۰۳ – S_COM_PORT_OPEN_FAIL این ارور، از پورت خوده سیستم است. اکثرا  با تغییر‌و تحول پورت به آسانیمی‌توانید این ایراد را برطرف نمایید. بعضی اوقات […]
Call Now Buttonتماس با آموزشگاه